produkować się


produkować się
produkować się {{/stl_13}}{{stl_7}}'występować z jakimś utworem artystycznym przed publicznością; popisywać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jola produkowała się na estradzie. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • produkować — ndk IV, produkowaćkuję, produkowaćkujesz, produkowaćkuj, produkowaćował, produkowaćowany 1. «brać udział w produkcji; zajmować się produkcją czegoś, wytwarzać, wyrabiać coś» Produkować maszyny, samochody, meble, tkaniny, sztuczne włókna, obuwie.… …   Słownik języka polskiego

  • produkować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, produkowaćkuję, produkowaćkuje, produkowaćany {{/stl 8}}– wyprodukować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać dobra materialne, zajmować się produkcją… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • produkowanie — ↨ produkowanie się n I rzecz. od produkować (się) …   Słownik języka polskiego

  • wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …   Słownik języka polskiego

  • tłuc — ndk XI, tłukę, tłuczesz, tłucz, tłukł, tłuczony 1. «uderzeniami rozbijać na kawałki, rozgniatać coś, niszczyć coś przez uderzanie, rzucanie; rozbijać» Tłuc szklanki przy zmywaniu. Brzęk tłuczonego szkła. Tłuczone kartofle. Tłuc kamienie. Tłuc… …   Słownik języka polskiego

  • porządek — 1. Coś jest na porządku dziennym «coś się powtarza, często się zdarza, występuje»: Wiele nauczyłam się też w Stanach, gdzie współpraca nauki z przemysłem jest na porządku dziennym. WO 08/01/2000. 2. Coś jest (nie jest) w porządku «coś nie odbiega …   Słownik frazeologiczny

  • wyrobić — dk VIa, wyrobićbię, wyrobićbisz, wyrobićrób, wyrobićbił, wyrobićbiony wyrabiać ndk I, wyrobićam, wyrobićasz, wyrobićają, wyrobićaj, wyrobićał, wyrobićany 1. częściej ndk «wykonywać coś (stale i masowo) z określonego surowca; wytwarzać z danego… …   Słownik języka polskiego

  • wytwarzać — ndk I, wytwarzaćam, wytwarzaćasz, wytwarzaćają, wytwarzaćaj, wytwarzaćał, wytwarzaćany wytworzyć dk VIb, wytwarzaćrzę, wytwarzaćrzysz, wytwarzaćtwórz, wytwarzaćrzył, wytwarzaćrzony 1. częściej ndk «produkować coś; tworząc wydzielać coś» Wytwarzać …   Słownik języka polskiego

  • pędzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, pędzićdzę, pędzićdzi, pędź, pędzićdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się bardzo szybko w określonym kierunku; bardzo szybko biec, lecieć, jechać : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • robić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, robićbię, robićbi, rób, robićbiony {{/stl 8}}– zrobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać coś, wykonywać coś, wyrabiać, przyrządzać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień